จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 15 ก.ค. 62 ศพส.​ บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)​ จัดพิธีถวายเทียนพรรษา​ ประจำปี 2562 จำนวน​ 3​ วัด​ ได้แก่วัดทรายมูลเมือง วัดพวกช้าง และวัดปันเสา โดยมีผู้เข้าร่วมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์​(เชียงใหม่)​ ชุมชนทรายมูลเมือง​ นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, มหาวิทยาลัยนเรศวร​ และมหาวิยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา และสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป