ธรรมปกรณ์พร้อมแก้ปัญหาเพื่อผู้พึ่งพา

                  วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์  ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีผู้สูงอายุเพศชาย อายุ 74 ปี เร่ร่อน บริเวณซอย 1 ถ.สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งได้ประสานตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น    และนำส่งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งกลับภูมิลำเนาต่อไป