นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเยี่ยม ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 20 มีนาคม 2562  นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัล  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  พร้อมด้วย ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและจังหวัดเชียงใหม่  ได้มาเยี่ยม ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  เพื่อดูสภาพของคุณภาพอากาศที่เป็นพิษอันเนื่องมาจากหมอกควันพิษและฝุ่นจิ๋ว  และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง  พบว่าคุณภาพอากาศภายในศูนย์ฯใกล้เคียงกับภายนอก  แต่ศูนย์ฯมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ดี  เช่น  การให้ความรู้ป้องกันตนเอง  ให้ผู้สูงอายุทุกคนใส่หน้ากากป้องกัน  โดยเฉพาะมีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ 2 เครื่อง  และมีท่อพ่นละอองน้ำติดตั้งบนหลังคาอาคารหลายอาคาร  เพื่อช่วยจับหมอกควันพิษและฝุ่นจิ๋ว  และในขณะนี้ยังไม่มีผู้สูงอายุป่วยจากกรณีนี้  รองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุ  และมอบอุปกรณ์ป้องกันอากาศพิษแก่ศูนย์ฯด้วย