Category Archives: กิจกรรม

ร่วมประชุมคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

          วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Cisco Webex Meetings   ณ ห้องประชุมชั้น 2  ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นประธานในการนำเสนอข้อมูลเพื่อการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 2564


“ออกกำลังกาย..ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ”

              วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานพยาบาล จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุกลุ่ม A และ B อาคารหญิง  กิจกรรม “ออกกำลังกาย…ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ” เพื่อป้องกันอาการข้อติด เพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อ ช่วยชะลอความเสื่อมของระบบต่างๆ ทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ส่งผลดีต่อสภาพร่างกายและจิตใจ


“พาหนะไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่พับเป็นกระเป๋าเดินทางได้”

             วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)พร้อมด้วยข้าราชการ รับมอบครุภัณฑ์ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตามโครงการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 นวัตกรรม กลุ่ม ค อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ “พาหนะไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่พับเป็นกระเป๋าเดินทางได้” จำนวน 5 คัน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ในศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้เข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแลและได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น


ธรรมปกรณ์ พร้อมแก้ปัญหา เพื่อผู้พึ่งพา

                วันจันทร์ที่  16  สิงหาคม 2564  นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์และงานพยาบาล ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุเพศหญิงติดเตียง อายุ 80 ปี ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งประสบปัญหาญาติไม่ประสงค์รับไปดูแล ทั้งนี้ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)จะได้วางแผนให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล  ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2564


โครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานวิชาการจัดโครงการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ  อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ โดยมีนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยศูนย์ฯได้ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะและพานพุ่มและตกแต่งสถานที่ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. บริเวณรั้วทางเข้าศูนย์ฯ และจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์และลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์


ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานพื้นที่บูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2564 เวที “สนทนาสุนทรีย์ น้องพี่ พม.

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อำนวยการ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานพื้นที่บูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2564 เวที”สนทนาสุนทรีย์ น้องพี่ พม.” พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง)  ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom..Meeting)  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนายวิทัศน์ เตชะบุญ อดีตอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนายจรัล ทองงาม อดีตผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 52 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ