Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน

รับสมัครงานลูกจ้างมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


รับสมัครงาน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งพี่เลี้ยง


ประกาศรับสมัครงาน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งพี่เลี้ยง


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

  ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะุ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1


ประกาศรับสมัครงาน

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป       ตำแหน่ง พยาบาล       ตำแหน่ง พนักงานบริการ ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัครงานเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ รายละเอียดการรับสมัครงาน