เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เบอร์โทร 0-5426-8703 , 082-3838861


ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อแห่งชาติ) โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม


ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ศูนย์ฯ ได้จัดการแข่งขันเปตองสัมพันธ์ผู้สูงอายุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา เพื่อเชื่อมความสามัคคีเครือข่ายผู้สูงอายุ และชมรมต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้


ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดทำซุ้มประตูป่า ประเพณีลอยกระทง

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดทำซุ้มประตูป่า ตามประเพณีและวัฒนธรรม ของประเพณีลอยกระทงในแบบล้านนาที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ซึ่งมีคำขวัญ “สานฮีต  เสริมฮอย  สร้อยสหลี๋  ยี่เป็ง  มะเส็ง  ปูจา“  


ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ


จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2556

จดหมายข่าวบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประจำเดือนกันยายน 2556 สามารถดาวโหลดได้ตามข้างล่างนี้ ซึ่งจะมีเป็นประจำทุกเดือน ประจำเดือนกันยายน 2556


กำหนดการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2

กำหนดการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 สามารถดูรายละเอียดและรายชื่อตาม link ด้านล่าง ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2


กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ สามารถดูรายละเอียดและรายชื่อตาม link ด้านล่าง รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ


“58 ปี และพิธีสืบชะตา” บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงาน “58 ปี และพิธีสืบชะตา” โดยมีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)


จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2556

จดหมายข่าวบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประจำเดือนสิงหาคม 2556 สามารถดาวโหลดได้ตามข้างล่างนี้ ซึ่งจะมีเป็นประจำทุกเดือน จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2556