ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

other1

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • http://www.m-society.go.th
 • กรมกิจการผู้สูงอายุ
 • https://www.dop.go.th/th
 • กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
  กรมกิจการผู้สูงอายุ  อาคารมหานครยิบซั่่ม ชั้น 20 โซน B
  539/2 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

other2

 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่
  1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
  โทร.0-5327-8573 โทรสาร 0-5328-1206
  อีเมล์ [email protected] เว็ปไซต์ www.thammapakorn.dop.go.th
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง จ.ลำปาง
  120 หมู่ 1 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
  โทร.0-5482-5576-7 โทรสาร  0-5482-5577
  อีเมล์ [email protected] เว็ปไซต์ http://olderlampang.dop.go.th/th

other3

 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร
  813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
  โทร.0-2413-1141,0-2455-1592 โทรสาร 0-2455-1590,0-2413-1140
  อีเมล์  [email protected] เว็ปไซต์ www.banbangkhae.go.th
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา
  200/11 หมู่ 2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
  โทร.0-3574-3277, โทรสาร  0-3574-3277
  อีเมล์ wassanawet@้hotmail.com เว็ปไซต์ https://www.watsanawet.go.th/frontpage
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดุปทุมธานีุ จ.ปทุมธานี
  9/1 หมู่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12110
  โทร.0-2577-1958 โทรสาร 0-2577-1815
  อีเมล์ [email protected], เว็ปไซต์ http://pathumthani.dop.go.th/
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี
  40 หมู่ 4 สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
  โทร.0-3824-1121, 0-3824-1857 โทรสาร 0-3824-1759
  อีเมล์ [email protected] เว็ปไซต์ https://www.banglamunghome.org/ other4
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
  229 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง บ้านโกรกขึ้หนู หมู่ 3 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ 31000
  โทร.0-4418-2560-1 โทรสาร 0-4418-2560
  อีเมล์ [email protected]  เว็ปไซต์ http://banburiram.dop.go.th/
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จ.นครพนม
  101 หมู่ 13 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ 20 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
  โทร.0-4205-0055-6, โทรสาร 0-4205-0056
  อีเมล์ [email protected] เว็ปไซต์ http://www.nkpolder.dop.go.th/
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จ.ขอนแก่น
  2/1 ถนนหลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 0-4333-2922 โทรสาร 0-4323-9044
  อีเมล์ [email protected]  เว็ปไซต์ http://www.khonkaen.dop.go.th/

other5

 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  132 หมู่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 (ตู้ ปณ. 205 ภูเก็ต 83000)
  โทรศัพท์  0-7652-9699, 0-7652-9700 โทรสาร 0-7652-9546
  อีเมล์ [email protected] เว็ปไซต์ http://phuket.dop.go.th/th
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จ.ยะลา
  62 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
  โทรศัพท์ 0-7327-4487, 0-7327-4256 โทรสาร 0-7327-4487
  อีเมล์ [email protected] เว็ปไซต์ http://bantaksin.dop.go.th/
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา จ.สงขลา
  45 หมู่ 4 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90260
  โทรศัพท์ 0-7453-1642 โทรสาร  0-7453-1643
  อีเมล์ [email protected]