Category Archives: จดหมายข่าว

จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2560

จดหมายข่าวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด รายละเอียด ติดตามข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2560


จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2560

จดหมายข่าวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด รายละเอียด ติดตามข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2560


จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2560

จดหมายข่าวศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด รายละเอียด ติดตามข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2560


จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2560

จดหมายข่าวศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2560


จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

จดหมายข่าวศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560


จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2560

จดหมายข่าวศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2560  


จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2559

จดหมายข่าวศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2559.docx


จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

จดหมายข่าวศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2559


จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2559

จดหมายข่าวศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2559


จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 2559

จดหมายข่าวศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ตามลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน-2559