กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ สามารถดูรายละเอียดและรายชื่อตาม link ด้านล่าง รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ


“58 ปี และพิธีสืบชะตา” บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดงาน “58 ปี และพิธีสืบชะตา” โดยมีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)


จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2556

จดหมายข่าวบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประจำเดือนสิงหาคม 2556 สามารถดาวโหลดได้ตามข้างล่างนี้ ซึ่งจะมีเป็นประจำทุกเดือน จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2556    


เลี้ยงส่งคุณอาภรณ์ ศาสตรทอง ที่เกษียนอายุราชการ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง คุณอาภรณ์ ศาสตรทอง ที่เกษียนอายุราชการ ของบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานกันทุกคน  


ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) รับสมัครงานใน ตำแหน่ง พนักงานบริการ สามารถดูรายละเอียดตาม link ด้านล่าง รายละเอียดการรับสมัครงาน


ร่วมกิจกรรมวิถีชาวเขา

ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมวิถีชาวเขา ที่พิพิธภัณฑ์ชาวเขา สวนหลวงล้านนา ร.๙ เดือนสิงหาคม 2556 โดยมี ท่านปวีณา  หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาเป็นประธาน  


จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 56

จดหมายข่าวบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 สามารถดาวโหลดได้ตามข้างล่างนี้ จดหมายข่าวกรกฎาคม 56


เชิญร่วมงาน “๕๘ ปี และพิธีสืบชะตา”

บ้านธรรมปกรณ์ จัดกิจกรรม ครบรอบ 58 ปี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)กำหนดจัดงาน “ครบรอบ ๕๘ ปี” เนื่องในโอกาสที่หน่วยงานได้ก่อตั้งและดำเนินงานมาเป็นเวลา ๕๘ ปี จึงกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ดูรายละเอียดตามข้างล่างนี้ กำหนดจัดงานครบรอบ 58 ปี บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  


ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้สูงอายุ

เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ผู้สนใจยื่นซองประกวดราคา สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้จาก Link ด้านล่าง รายละเอียดการประกวดราคา


พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่

ท่านสามารถ download พรบ ผู้สูงอายุได้จาก Link ด้านล่างนี้นะครับ พรบผู้สูงอายุ 2546 พรบ.ผู้สูงอายุ_ฉบับที่_2_พ.ศ.2553