โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) หลักสูตร “นักสานพลังชุมชมเพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุ (นสสว.)” ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมสรีเวียงพิงค์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พมจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด


กิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 11 เมษายน 2566 ศพส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำขอพรผู้สูงอายุ ก่อเจดีย์ทราย ปักตุง ณ. อาคารอเนกประสงค์ ศพส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)


เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดลำพูน

วันที่ 7 เมษายน 2566 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดลำพูน “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดลำพูน” ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด


ต้อนรับ อบจ.กาญจนบุรี…ศึกษาดูงาน

วันที่ 18 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน  การจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและนันทนาการ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)


มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าอ้อมสำเร็จรูป

วันที่ 18 มกราคม 2566 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับทีมโรงพยาบาลสันทราย ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องสุขภาพ พิการทางการมองเห็น และต้องการความช่วยเหลือผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดย ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าอ้อมสำเร็จรูป


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ

วันที่ 18 มกราคม 2566 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนื่องจากผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่มีอุปกรณ์วัดความดันโลหิต  ทั้งนี้ อสม.ได้วางแผนช่วยเหลือโดยการลงพื้นที่ดูแลสูขภาพ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว


ประชุมแนวทางการขับเคลื่อน อพมส.

วันที่ 18 มกราคม 2566 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมประชุมแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) โดยมีนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมฯ


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนความเข้มแข็งด้านอาชีพของผู้สูงอายุ “หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิสาหกิจชุมชมสู่ตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566“ โดยมีผู้สูงอายุ ชมชุมผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุ คณะกรรมการบริหารและสมาชิก ศพอส เข้าร่วมประชุม 80 คน องค์เครือข่าย จำนวน 20 องค์กร ณ เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท “โพชฌังคปริตร”) และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมด้วยทีม One Home และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท “โพชฌังคปริตร”) และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว  โดยมีนางจิราพร ยามาโมโต้ เชาว์ประยูร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่


ต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวบุษยา ใจสว่าง)

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ให้การต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวบุษยา ใจสว่าง) ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)