ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 9 รายการ
ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
รายละเอียดการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด