พิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานฯ

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ