มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าอ้อมสำเร็จรูป

วันที่ 18 มกราคม 2566 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ร่วมกับทีมโรงพยาบาลสันทราย ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องสุขภาพ พิการทางการมองเห็น และต้องการความช่วยเหลือผ้าอ้อมสำเร็จรูป โดย ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและผ้าอ้อมสำเร็จรูป