ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท “โพชฌังคปริตร”) และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) พร้อมด้วยทีม One Home และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท “โพชฌังคปริตร”) และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว  โดยมีนางจิราพร ยามาโมโต้ เชาว์ประยูร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่