เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดลำพูน

วันที่ 7 เมษายน 2566 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) เข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดลำพูน “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดลำพูน” ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด