“การประชุมตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปี 2565 ของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นายอนันต์ ดนตรี)

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565  ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. (นายอนันต์ ดนตรี) ตรวจติดตาม    ความคืบหน้าการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)