การ์ดไม่ตก เข้ายก 3 โควิด-19

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ มอบหมายงานอาคารและสถานที่ ทำความสะอาดโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุด้วยแอลกอฮอล์ และจัดโต๊ะอาหารให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร รวมทั้งฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรถรับ-ส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล