การ์ดไม่ตก” เตรียม ยก2 กับ Covid-19

📢📢”การ์ดไม่ตก” เตรียม ยก2 กับ Covid-19📢📢
มาตราการการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสcovid-19
โดย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิร่างกาย และทำความสะอาดยานพาหนะด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อน- หลัง การนำผู้สูงอายุเข้ารับการตรวจรักษา ณ.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์

https://www.facebook.com/thammapakorn.dop.go.th/