กำหนดการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2

กำหนดการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2

jobnewwork copy

สามารถดูรายละเอียดและรายชื่อตาม link ด้านล่าง

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2