กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

jobworknew

ตำแหน่งพนักงานบริการ สามารถดูรายละเอียดและรายชื่อตาม link ด้านล่าง

รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ