“กิจกรรมการวาดภาพระบายสี”

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมอาชีวบำบัด ผู้สูงอายุกลุ่ม A(ผู้สูงอายุที่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้มาก) กิจกรรม “การวาดภาพระบายสี” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกกล้ามเนื้อมือและสายตา ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลิน คลายความเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19