กิจกรรมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุที่เป็นเลิศ” โดยมีสโมสรฝึกการพูดแห่งล้านนาไทยเชียงใหม่เป็นกรรมการตัดสิน       ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะเข้ารับรางวัลและพูดสุนทรพจน์ในงานมหกรรมสร้างความตระหนักในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2559