กิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ปลูกต้นไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)

       วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดกิจกรรม   จิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” ปลูกต้นไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2564 โดยปลูกต้นอะโวคาโด 3 ต้น   ต้นอ้อย 20 ต้น และพืชสวนครัว ได้แก่ กะเพรา 4 ต้น และผักกวางตุ้ง 200 ต้น รวมทั้งสิ้น 227 ต้น ณ ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)