กิจกรรมตักบาตรข้างเตียง

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 60 นายไพฑูรย์  พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับหน่วยสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นิมนต์พระสงฆ์เข้ามาในศูนย์ฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำบุญใส่บาตร ณ อาคารอเนกประสงค์ฯ รวมทั้งให้ผู้สูงอายุตามอาคารที่มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวได้ใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร