กิจกรรมทำบุญไหว้พระ 9 วัด

This slideshow requires JavaScript.

วันที่​ 4​ ก.พ. 62​ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)​ นำผู้สูงอายุจัดกิจกรรม​ทำบุญ
ไหว้พระ​ 9​ วัด นามมงคลใน​ อ.เมืองเชียงใหม่​ จ.เชียงใหม่​ ( วัดศรีโสดา วัดสวนดอก วัดพระสิงห์ วัดดับภัย วัดเชียงมั่น
วัดดวงดี วัดเจ็ดยอด วัดลอยเคราะห์ วัดชัยมงคล)​ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมให้นำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิต