กิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 11 เมษายน 2566 ศพส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำขอพรผู้สูงอายุ ก่อเจดีย์ทราย ปักตุง ณ. อาคารอเนกประสงค์ ศพส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)