กิจกรรมสดุดี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และเครือชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๘ พรรษา