เชิญร่วมงาน “๕๘ ปี และพิธีสืบชะตา”

บ้านธรรมปกรณ์ จัดกิจกรรม ครบรอบ 58 ปี

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)กำหนดจัดงาน
“ครบรอบ ๕๘ ปี” เนื่องในโอกาสที่หน่วยงานได้ก่อตั้งและดำเนินงานมาเป็นเวลา ๕๘ ปี
จึงกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดตามข้างล่างนี้

กำหนดจัดงานครบรอบ 58 ปี บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)