กิจกรรม “พ่นสีกระถางปูนปลูกต้นไม้จากผ้าขนหนู”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุกลุ่ม A(ผู้สูงอายุที่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้มาก) “พ่นสีกระถางปูนปลูกต้นไม้จากผ้าขนหนู” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ สายตา และมีสมาธิ  ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมตามมาตรการอย่างเคร่งครัด  1.เว้นระยะห่างทางสังคม 2.สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 3.ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังการทำกิจกรรม https://www.facebook.com/thammapakorncnx/