กิจกรรม 5 ส.

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จัดกิจกรรม 5 ส บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)  ทำความสะอาดบริเวณทางลาดและอาคารเรือนนอนของผู้สูงอายุ อาคารชาย เก็บกวาดขยะ เช็ด ถู ฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาแอลกอฮล์ เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อโรค