ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และได้ทดลองฝึกภาคปฏิบัติในการทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารที่สุขลักษณะและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ท่านสามารถ download ได้จากลิงค์ข้างล่างนี้นะครับ
ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ