ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559

ปกผู้สูงอายุ 2559 copy
ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559  ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าสำหรับหน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจทั่วไป ท่านสามารถ download ข้อมูลได้ตามลิงค์ข้างนี้นะครับ

loadข้อมูลชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559