ข้อแนะนำออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ

ปก

ข้อแนะนำการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายของผู้สูงอายุไทย ท่านสามารถ download ตามลิงค์ข้างนี้นะครับ

load

ข้อแนะนำการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ