คณะทำงานและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยี่ยมหน่วยงาน

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 คณะทำงานและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมหน่วยงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุ