คณาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เข้าบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 คณาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เข้าบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้  ถอดเช็ดล้างพัดลม เช็ดกระจกตามอาคาร และทำความสะอาดภายในพื้นบริเวณศูนย์ฯทางศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้