คุณตา คุณยาย รับรู้ข่าวสาร โควิด-19

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ มอบหมายงานสังคมสงเคราะห์ เปิดการแถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์          โควิด-19 (ศบค.) เพื่อให้ผู้สูงอายุรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ   เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย และต่างประเทศเพื่อให้ทันสถานการณ์