จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมผู้สูงอายุ ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปรับสภาพจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้สูงอายในศูนย์ฯ และผู้สูงอายุจากศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ศพส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมี ดร. พระมหาฉลวย อรุโณ เจ้าอาวาสวัดเมืองมางและพระนักปฏิบัติกัมมฐานจากวัดเมืองมาง เป็นพระวิทยากร