จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการทำลาบพื้นเมือง

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมประจำปีสานสัมพันธ์ของกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ โดยในปีนี้ได้จัดประกวดแข่งขันการทำลาบพื้นเมืองของกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุที่สนใจจัดทีมเข้าประกวด กรรมการตัดสินประกอบด้วยเจ้าของร้านลาบที่มีชื่อเสียงที่สุด 3 แห่งของ จ.เชียงใหม่ คือ ร้านลาบต้นยาง ร้านลาบป่าตันดีขม และร้านลาบศรจันทร์ และได้รับเกียรติจากพ่อบุญศรี รัตนัง ศิลปินแห่งชาติ (พ.ศ.2560 สาขาการแสดงศิลปพื้นบ้านล้านนา) เป็นพิธีกรดำเนินรายการ มีสมาชิกกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน 120 คน