จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสืบชะตาแบบล้านนา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฯ ครบรอบ 63 ปี

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 12 ต.ค. 61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสืบชะตาแบบล้านนา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฯ  ครบรอบ 63 ปี โดยมี นายมุนินทร ติยายน ประธานมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน พม. ในจังหวัดเชียงใหม่ (One Hone) สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมชาวประชาสงเคราะห์ (ข้าราชการเกษียณที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่) อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ ผู้นำชุมชนข้างเคียง รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุในศูนย์ฯ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานจากมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือและธุรกิจเอกชนสนับสนุนอาหาร