จัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 4 ม.ค.61 ข้าราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ร่วมกับ โรงแรมคชสีห์ธานี เชียงใหม่ กลุ่มกัลยาณมิตร และผู้มีจิตกุศล จัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมประกอบด้วย ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 7 รูป ประธานสงฆ์ให้คติธรรมเนื่องในวันปีใหม่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันอวยพรปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุ
กลุ่มที่แข็งแรงและกลุ่มที่มีอุปสรรคด้านการเคลื่อนไหวตามอาคารต่างๆ และจัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ จัดดนตรีและ
การขับร้องเพลงของเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุในระหว่างรับประทานอาหาร ณ ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่