จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ รุ่น 2 จัดพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ผู้สูงอายุฯ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมีสถานีโทรทัศน์ช่อง 7, ช่อง 8 (เชียงใหม่) และเวอร์คพอยท์ ได้มาบันทึกภาพและสัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และตัวแทนผู้สูงอายุ