จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ ศูนย์ฯ
ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอัมพรพรรณ โรงเรียนพิณรวีสานศิลป์
ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ สมาชิกชุมชนวัดทรายมูลเมือง และมูลนิธิเพื่ออนาคตก้าวหน้า จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)