จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

This slideshow requires JavaScript.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ศพส. บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยการนำผู้สูงอายุร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา (15 ค่ำ เดือน 3) ณ วัดทรายมูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่