จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยศูนย์ฯได้ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะและพานพุ่มและตกแต่งสถานที่ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. บริเวณรั้วทางเข้าศูนย์ฯ และจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์และลงนามถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์