จัดกิจกรรมแข่งขันเปตองสัมพันธ์ผู้สูงอายุ

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานเปิด การแข่งกีฬาเปตองสัมพันธ์ผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)