จัดงานวันผู้สูงอายุสากล บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบชะตาหลวงเมืองเชียงใหม่

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) และเครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันผู้สูงอายุสากลบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสืบชะตาหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ ชำนิประศาสน์) เป็นประธานในพิธีประกอบด้วยผู้สูงอายุเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป จาก 25 อำเภอ ร่วมงานในครั้งนี้