จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และในโอกาสวันแม่
แห่งชาติ โดยจัดแบ่งกิจกรรมดังนี้

ช่วงเช้า 09.30 น. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ร่วมกับ ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนคือ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ซึ่งมีประธานกรรมการบริหาร  ผู้บริหาร  และพนักงาน  รวม 35 คน รวมทั้งครูฝึกนวดแผนไทย ชาวไทยและชาวต่างชาติจากโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ได้ร่วมกันถวายราชสดุดี  และลงนามถวายพระพรชัยมงคล มอบดอกมะลิกลัดอกเสื้อแก่ผู้สูงอายุหญิงภายในศูนย์ฯ กิจกรรมบรรเทิงและสาระสังสันทน์ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน จากโรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ และโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่บริการนวดแก่ผู้สูงอายุตลอดวัน

ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น.

ศูนย์ฯ ร่วมกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล  จัดกิจกรรม “วันทาอาวุโส” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัย โดยมีกิจกรรมนันทนาการและการแสดงสร้างเสียงหัวเราะแก่ผู้สูงอายุ และขอพรจากผู้สูงอายุทุกคน มีนักเรียนจำนวน 108 คนเข้าร่วมกิจกรรม