จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61 ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ให้แก่
วัดทรายมูลเมือง วัดดาวดึงษ์ วัดปันเสา โดยมีผู้เข้าร่วมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุในศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์ ผู้สูงอายุจากศูนย์ฯ ปิยะมาลย์ นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และอาสาสมัครจากประเทศ Germany ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา และสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป