จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผอ.ศพส.บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
พร้อมเจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ และงานพยาบาล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ณ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่