จิตอาสาเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ศูนย์บริการผู้สูงอายุปิยะมาลย์ เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริการสุขภาพชุมชนตำบลหนองหอย เทศบาลนครเชียงใหม่ และชุดปฏิบัติการ​กิจการ​พลเรือน​ กองพัน​ทหารราบ​ที่​ 1​ กรมทหารราบ​ที่​ 7​ (ชป.กร.ร.7​ พัน.1)​ มทบ.33 จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยการเยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ฐานะยากจน และป่วยติดบ้าน จำนวน  4 ราย ในชุมชน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่